Privatlivserklæring

Senest opdateret: 1-12-2023

Denne privatlivserklæring vedrører de personoplysninger, som Hunter Douglas Europe B.V. indsamler og bruger om personer, der besøger vores hjemmeside (www.luxaflex.dk) og/eller mobilapp(s) (enkeltvis “Digital Ejendom” og samlet de “Digitale Ejendomme”), opretter en konto hos os, køber produkter eller tjenester fra os, udfylder en formular på en af vores digitale ejendomme, tilmelder sig vores kampagner, anmoder om en brochure eller aftale og/eller tilmelder sig vores markedsføringslister (samlet “Tjenesterne”). Den beskriver, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter personoplysninger samt dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger.

Om Hunter Douglas Europe B.V.

Hunter Douglas Europe B.V. er en del af Hunter Douglas, verdens førende producent af vinduesbeklædning. Hvis du har spørgsmål eller tvivl om vores brug af dine personlige oplysninger, kan du sende en e-mail info@luxaflex.dk eller kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på:

Luxaflex Scandinavia AB
Stötabogatan 1
Box 144
SE-33423 Anderstorp
Sverige

E-mail: info[@]luxaflex.dk

Hurtige links

For at få adgang til et specifikt afsnit i denne privatlivserklæring skal du klikke på det relevante link nedenfor. I modsat fald bedes du fortsætte, såfremt du ønsker at gennemlæse denne privatlivserklæring i sin helhed.

Indsamling af oplysninger

Vi indsamler personoplysninger om dig på følgende måder:

  1. Oplysninger, du afgiver frivilligt

Du kan vælge at afgive personoplysninger til os, når du bruger en af vores digitale ejendomme eller tjenester. Typerne af personoplysninger, du kan afgive frivilligt, omfatter:

Identitetsoplysninger: Dette er personoplysninger, du afgiver for at oprette eller vedligeholde en konto hos Hunter Douglas Europe B.V., såsom dit navn, titel, rolle, e-mail, telefonnummer, leveringsadresse, faktureringsadresse og brugerpræferencer, samt, hvis det er relevant, oplysninger om din organisation.

Betalingsoplysninger: Dette er personoplysninger, du afgiver for at købe tjenester via en digital ejendom eller ved at kontakte os direkte. Vi indsamler oplysninger om de købte tjenester, betalingsbeløbet, betalingsmetoden, købsdatoen og din købshistorik.

Kommunikationsoplysninger: Dette er personoplysninger, som vedrører al korrespondance, du sender til os (f.eks. spørgsmål, du sender om en digital ejendom eller vores tjenester). Vi indsamler oplysninger såsom typen af kommunikation, indhold, emne, afsender, modtager og dato.

2. Oplysninger, vi indsamler automatisk

Når du besøger en af vores digitale ejendomme eller bruger vores tjenester, kan vi indsamle en række personoplysninger automatisk. De typer af personoplysninger, vi kan indsamle automatisk, omfatter:

Enhedsoplysninger: Dette er personoplysninger om dine besøg på en digital ejendom og din brug af vores tjenester fra din computer eller anden enhed (f.eks. mobile enheder), såsom din IP-adresse, omtrentlige geografiske placering (f.eks. land/by-niveau), browsertype, internetudbyder, viste ressourcer (f.eks. sider med digital ejendom), operativsystem, besøgets længde og henvisende webstedsadresser.

Vi kan indsamle disse personoplysninger ved hjælp af cookies (og lignende teknologier). For yderligere oplysninger om vores cookies (og lignende teknologier), se venligst vores cookiemeddelelse på [website link].

3. Oplysninger, vi indsamler fra tredjepartskilder

I visse tilfælde kan vi indsamle personoplysninger om dig fra tredjepartskilder, herunder forretningspartnere, eventarrangører og professionelle netværkssider. Generelt vil de personoplysninger, vi indsamler fra disse tredjeparter, være identitetsdata (dvs. som beskrevet ovenfor under underoverskriften "Oplysninger, du afgiver frivilligt").

Brug af oplysninger

Vi bruger de personoplysninger, vi indsamler om dig, til følgende formål:

Til at stille de digitale ejendomme og tjenesterne til rådighed for dig: Vi bruger dine personoplysninger til at stille en af vores digitale ejendomme og tjenester til rådighed for dig, herunder til at behandle de ordrer, vi modtager, til at gennemføre vores leverancer og installationer, til at administrere onlineanmeldelser af vores tjenester, til at administrere sikkerheden af vores digitale ejendomme og tjenester (herunder til at forhindre svindel), til at analysere kundetilfredsheden med vores digitale ejendomme og tjenester og forbedre vores effektivitet og serviceniveauer og til at administrere eftersalgstjenester. De oplysninger, vi bruger til dette formål, er identitetsoplysninger, betalingsoplysninger og kommunikationsoplysninger, som beskrevet ovenfor.

Til at udarbejde analyser: Vi vil bruge dine personoplysninger til at udarbejde analyser for bedre at forstå, hvordan vores besøgende og kunder bruger vores digitale ejendomme og tjenester, så vi løbende kan forbedre vores udbud. De oplysninger, vi bruger til dette formål, er identitetsoplysninger og enhedsoplysninger, som beskrevet ovenfor.

Til at sende tjeneste- eller supportrelaterede meddelelser: Vi bruger vores personoplysninger til at sende service- eller supportrelaterede meddelelser til dig (f.eks. for at bekræfte ordrer, du har foretaget hos os, opdatere dig om leveringsstatus eller om opdatering af dine kontooplysninger) og til at svare på eventuelle kundeforespørgsler fra dig. De oplysninger, vi bruger til dette formål, er identitetsoplysninger, betalingsoplysninger, kommunikationsoplysninger og enhedsoplysninger, som beskrevet ovenfor.

Til at levere annoncer og markedsføring: Vi kan bruge dine personoplysninger til at sende dig markedsundersøgelser, nyheder, tilbud og andre markedsføringsmeddelelser samt til at give dig en personlig shoppingoplevelse på vores digitale ejendomme og til at levere onlineannoncering til dig (som kan være på vores digitale ejendomme eller på tredjeparts digitale ejendomme). De oplysninger, vi bruger til dette formål, er identitetsoplysninger, betalingsoplysninger og enhedsoplysninger, som beskrevet ovenfor.

For at imødekomme retlige forpligtelser: Vi bruger dine personoplysninger til at imødekomme de love og forskrifter, som vi er underlagt (f.eks. retlige forpligtelser med hensyn til indberetning til skattemyndigheder eller lignende).

Videregivelse af oplysninger

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

Til vores koncernselskaber: Vi kan dele dine personoplysninger med andre selskaber i Hunter Douglas-koncernen, når det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor. Hunter Douglas' koncernselskaber vil til enhver tid beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivserklæring. Hunter Douglas-koncernens selskaber kan findes på https://www.hunterdouglasgroup.com/worldwide-offices/.

Til vores tjenesteudbydere: Vi kan dele dine personoplysninger med tjenesteudbydere, der leverer tjenester relateret til vores digitale ejendomme og tjenesterne (f.eks. hostingudbydere, marketingudbydere, betalingsudbydere, IT-udbydere, leveringspartnere, forsikringsselskaber og professionelle rådgivere).

Til kompetente myndigheder: Vi kan bruge og videregive dine personoplysninger, hvor vi mener, at det er nødvendigt for at udøve, fastslå eller forsvare retskrav, for at beskytte en persons vitale interesser eller for at efterkomme en ordre eller anmodning fra en kompetent domstol, tilsynsmyndighed, retshåndhævende myndighed eller statslig myndighed.

Til en potentiel køber: Vi kan videregive dine personoplysninger til en potentiel køber (og dennes repræsentanter og rådgivere) i forbindelse med et eventuelt køb af en del af vores virksomhed. Vi vil underrette køberen om, at dine personoplysninger kun må bruges til de formål, der er beskrevet i denne privatlivserklæring.

Til andre tredjeparter: Vi vil kun overføre dine personoplysninger til andre tredjeparter med dit samtykke, eller når det kræves eller er tilladt ved lov.

Internationale overførsler

Hunter Douglas Europe B.V. er hjemmehørende i Holland, men både vi, andre selskaber i Hunter Douglas-koncernen og vores tjenesteudbydere opererer i forskellige lande rundt om i verden. Af disse årsager kan dine oplysninger blive overført til andre lande end det land, hvor du bor, når du besøger vores digitale ejendomme eller bruger vores tjenester. Hunter Douglas Europe B.V. vil træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger er beskyttet i overensstemmelse med denne privatlivserklæring, og at alle sådanne overførsler sker i overensstemmelse med loven.

Visse lande kan fastsætte specifikke krav, der gælder, når vi overfører personoplysninger internationalt. I disse tilfælde beskrives de krav, der gælder, samt de foranstaltninger, vi træffer for at overholde disse krav (hvis relevant), nærmere under den tilsvarende overskrift "Yderligere oplysninger" nedenfor.

Cookies

Vi anvender cookies til at levere vores digitale ejendomme og tjenester. For yderligere oplysninger, se vores cookiemeddelelse på Cookiemeddelelse.

Dine rettigheder

Databeskyttelseslovgivningen giver enkeltpersoner rettigheder med hensyn til indsamling og brug af deres personoplysninger. Afhængigt af de love, der gælder i dit land, og som vi er underlagt, kan disse inkludere din mulighed for at:

● at anmode om indsigt i, rettelse af, sletning af, eller portabilitet af personoplysninger, som vi behandler om dig;

● at anmode om, at vi begrænser behandlingen, eller at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger;

● at fravælge markedsføringsmeddelelser, som vi sender dig (også selvom du tidligere har givet samtykke til at modtage disse) ved f.eks. at klikke på afmeldingslinket i en af de markedsføringsmails, vi sender, eller svare på en SMS-besked ved at følge instruktionerne i beskeden; og

● til ikke at være underlagt fuldstændigt automatiserede beslutninger, hvis disse har retsvirkninger for dig eller på tilsvarende måde påvirker dig i væsentlig grad.

Kontakt os venligst ved hjælp af oplysningerne i denne privatlivserklæring, hvis du ønsker at udøve nogen af disse rettigheder. Vi vil opfylde alle sådanne anmodninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Du har også ret til at indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed angående vores brug af dine personoplysninger. Selvom du ikke er forpligtet til det, beder vi dig dog om at kontakte os først for at give os mulighed for at besvare dine tvivl direkte, før du kontakter din databeskyttelsesmyndighed.

Opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer de personoplysninger, vi indsamler, så længe det er nødvendigt til det formål, hvortil de blev indsamlet (f.eks. for at kunne tilbyde dig vores digitale ejendomme eller tjenester, eller for at overholde gældende retlige forpligtelser).

Når vi ikke længere har behov for at bruge dine personoplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller, hvis dette ikke er muligt (f.eks. fordi dine personoplysninger er gemt i backup-arkiver), vil vi opbevare dine personoplysninger sikkert og isolere dem fra enhver yderligere behandling, indtil sletning er mulig.

Børn

Hverken vores digitale ejendomme eller vores tjenester er tiltænkt eller markedsført til børn under 16 år. Vi indsamler ikke bevidst eller forsætligt oplysninger om børn under 16 år.

Hvis du mener, at vi har indsamlet oplysninger om et barn under 16 år, bedes du kontakte os ved at bruge ovenstående kontaktoplysninger, så vi kan slette de pågældende oplysninger.

Opdateringer

Vi kan opdatere denne privatlivserklæring fra tid til anden for at imødekomme ændrede juridiske, lovgivningsmæssige eller funktionelle krav. Vi vil informere om sådanne ændringer (herunder hvornår de træder i kraft) i overensstemmelse med loven.

For at se, hvornår denne privatlivserklæring sidst blev opdateret, bedes du se afsnittet "Senest opdateret" i begyndelsen af denne privatlivserklæring.

Yderligere oplysninger til personer i EØS/Storbritannien

Hvis du befinder dig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") eller Storbritannien, skal du være opmærksom på følgende yderligere oplysninger:

  1. Dataansvarlig

Den dataansvarlige for dine personlige oplysninger er Hunter Douglas Europe B.V. Du kan kontakte Hunter Douglas Europe B.V. på ovenstående kontaktoplysninger.

2. Juridisk grundlag

Vi vil sædvanligvis kun indsamle og bruge dine personoplysninger, når (i) vi har dit samtykke (hvilket vil fremgå af sammenhængen, da vi beder om dit samtykke, når du afgiver dine personoplysninger); (ii) det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig (f.eks, vi skal behandle dine betalingsdata for at imødekomme en ordre, du placerer hos os), og i så fald vil manglende afgivelse af de relevante personoplysninger gøre det umuligt for os at opfylde vores kontrakt med dig; (iii) brugen er i vores legitime interesse og ikke i strid med dine rettigheder og friheder (f.eks. for at sende dig markedsføringsmeddelelser, forudsat at dette er i overensstemmelse med dine kommunikationspræferencer); eller (iv) det er nødvendigt, for at vi kan overholde en retlig forpligtelse.

Da vi kan basere os på en række juridiske grundlag for hver af de forskellige kategorier af personoplysninger, vi behandler, og de formål, hvormed vi behandler dem, bedes du kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger om det specifikke juridiske grundlag, vi henviser til i en bestemt sammenhæng.

3. Internationale overførsler

Hvis Hunter Douglas Europe B.V. overfører dine personoplysninger til et land uden for EØS (for indbyggere i EØS) eller Storbritannien (for indbyggere i Storbritannien), vil det sikre, at sådanne overførsler sker i overensstemmelse med EU's og Storbritanniens databeskyttelseslovgivning, alt efter hvad der er relevant.

I praksis betyder det, at Hunter Douglas Europe B.V. kun vil overføre dine personoplysninger til en modtager uden for EØS eller Storbritannien, når: (i) modtageren befinder sig i et land, som Europa-Kommissionen har besluttet er kvalificeret til at modtage personoplysninger fra EØS, eller som Storbritanniens Udenrigsministerium har besluttet er kvalificeret til at modtage personoplysninger fra Storbritannien, alt efter hvad der er relevant; (ii) modtageren har underskrevet de relevante kontraktvilkår med Hunter Douglas Europe B.V. der omfatter Europa-Kommissionens Standard Contractual Clauses, eller Storbritanniens Information Commissioner’s International Data Transfer Agreement eller International Data Transfer Addendum, alt efter hvad der er relevant; eller (iii) der gælder en undtagelse for dataoverførsel (f.eks, når du har givet samtykke til overførsel af dine personoplysninger).